.
 

จำหน่าย บริการ ติดตั้งแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์บ้าน แอร์โรงงาน


064-8800623,064-9050384 / 02-0070099

 

   

 

 

ราคาแอร์ไดกิ้น SMASH II เบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
FTM09PV2S 8,900 14,900 
FTM13PV2S 12,700 16,900
FTM15PV2S 14,400 19,900
FTM18PV2S 18,090 25,900
FTM24PV2S 22,530 34,900
FTM28PV2S 24,500 36,900

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค เบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 15,900 
MS-GN13VF 13,000 18,900 
MS-GN15VF 14,330 21,900 
MS-GN18VF 18,084 25,900 
MS-GN24VF 22,519 39,900 
MS-GN36VF 36,000 53,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์ผนังมิตซูบิชิเฮฟวี้สวิงขี้นลง
Model BTU ราคาติด
SRK10CVV 9,000 14,900 
SRK13CVV 13,000 16,900 
SRK18CVV 18,000 24,900 
SRK24CVV 24,000 32,900 
รุ่นนี้ไม่สวิงซ้ายขวา
รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์ไซโจ รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติด
SWG 09 9,442 12,900 
SWG 12 12,775 13,900 
SWG 18 19,052 18,900 
SWG 24 25,201 24,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์พานาโซนิค รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
PN-09VKT 9,210 13,900 
PN-12VKT 12,300 16,900 
PN-18VKT 18,100 23,900 
PN-24VKT 22,500 30,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์แคเรียร์ รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติด
42TSGS010 9,282 12,900 
42TSGS013 12,261 13,900 
42TSGS018 17,603 18,900 
42TSGS025 22,773 24,900 

+ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์เซ็นทรัล แอร์ รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFW-IFE09 9,280 11,900 
CFW-IFE13 12,760 13,900 
CFW-IFE18 18,083 18,900 
CFW-IFE24 25,363 24,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์แอลจี รุ่นINVERTER
Model BTU ราคาติด
IG10RN.INVERTER 9,150 13,900 
IG13RN.INVERTER 11,980 16,900 
IG18RN.INVERTER 18,706 23,900 
IG24RN.INVERTER 22,506 30,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์ซัมซุงรุ่น INVERTER
Model BTU ราคาแอร์
AR10MYFT 9,651 13,900 
AR13MYFT 12,253 15,900 
AR18NYSH 18,535 21,900 
AR24NYSH 22,549 29,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์อีมิเน้นท์ รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
WFG09 9,199 11,900 
WFG12 12,652 13,900 
WFG18 18,708 19,900 
WFG24 25,001 24,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์ไฮเออร์ รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาติดตั้ง
HSU-10CTR 9,000 12,900 
HSU-13CTR 12,500 13,900 
HSU-18CTR 18,000 18,900 
HSU-24CTR 24,000 22,900 

+ ราคาแอร์ inverter

ราคาแอร์อามิน่า รุ่นเบอร์ 5
Model BTU ราคาแอร์
WJ09 9,000 11,900 
WJ12 13,000 12,900 
WJ18 18,000 18,900 
WJ24 24,000 23,900 

+ ราคาแอร์ inverter


 

รายละเอียด อัตราค่าบริการบำรุงรักษารายปี ระบบ vrf

เลือกรูปแบบของสัญญาบริการ บำรุงรักษาแอร์ระบบ vrv vrf

1.เเบบมาตรฐาน (Standards)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาานพร้อมรายงานการ ผลการทดสอบในเเต่ละครั้ง

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ จะไม่รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย ที่ต้องซ่อมหรือจัดหาให้ใหม่

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์- อะไหล่ ค่าแรง เเละค่าพหนะ 

3. อุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน ทางเราจะจัดหาอุปกรณ์-อะไหล่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกับที่ชำรุด หรือมีคุณภาพเทียบเท่า

4. ชิ้นส่วนอุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนใหม่จะคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของท่าน  เก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ ทางเราจะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุชี้ หัวหน้าและจำนวนคนที่ไปดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบ

6. ทางเรารับประกันการซ่อม เฉพาะจุดที่ทำการซ่อมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ

7. ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ และจะรายงาน ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

8.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน , ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 2.เเบบพรีเมี่ยม (Premium)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาาน พร้อมออกรายงานการ   ทดสอบในเเต่ละครั้ง

- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอะไหล่

- ฟรีค่าใช้ที่เกิดขึ้นในการบริการ (ยกเว้นค่าเปลี่ยนอะไหล่ เเละค่าล้างระบบเเละอื่นๆ)

 หมายเหตุ :

1.ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์- อะไหล่โดยฟรีค่าแรงเเละค่าพาหนะ

3.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน, ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางเข้าปฎิบัติงาน

จำนวน ครั้งเข้าปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

INDOORS UNIT

 ( ชุดเครื่องภายใน)

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบว์เวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูง และเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

    

OUTDOORS UNIT

(ชุดเครื่องภายนอก)

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

รายงานสรุป

Maintenance Report

มี ไม่มี มี ไม่มี

อัตราค่าบริการสัญญาบริการต่อปี

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อชุด)
ประเภทเครื่องปรับอากาศภายใน vrv vrf  จำนวนชุด  เเบบมาตรฐาน (Standards) เเบบพรีเมี่ยม (Premium)
เเบบ ติดผนัง   0-10 2,250 บาท 2,350 บาท
11-30 2,200 บาท 2,300 บาท
31-50 2,150 บาท 2,250 บาท
51-60 2,100 บาท 2,200 บาท
61-100 2,050 บาท 2,150 บาท
>100 1,900 บาท 2,100 บาท
เเบบ 4 ทิศทางเเละเเบบเเขวนใต้ฝ้า 0-10 2ุ,950 บาท 3,150 บาท
  11-30  2,900 บาท 3,100 บาท
31-50  2,850 บาท 3,050 บาท
 51-60 2,800 บาท 3,000 บาท
 61-100 2,750 บาท 2,950 บาท
>100 2,700 บาท 2,900 บาท
 แบบ ต่อท่อลม  0-10 2,600 บาท 3,200 บาท
11-30   2,800 บาท 3,150 บาท
31-50  2,750 บาท 3,100 บาท
51-60 2,700 บาท 3,050 บาท
61-100 2,650 บาท 3,000 บาท
>100 2,600 บาท 2,900 บาท
เเบบตู้ตั้งหรือเเพคเกจ  0-10 4,300 บาท 5,500 บาท
31-50  4,150 บาท  5,300 บาท 
>51 4,100 บาท  5,100 บาท 

 

 หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว

1.ราคานี้เป็นราคาในกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามระยะทาง

2.ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินค้า

 

ผลงานของเรา

 

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สมาน มูลศักดิ์ 352-2-38327-8 ออมทรัพย์
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สมาน มูลศักดิ์ 275-221336-7 ออมทรัพย์
 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

สมานแอร์
5/41ม.3ซ.วงศ์ศิริ (มังกรนาคดี) ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

: 064-8800623,064-9050384 / 02-0070099

: 08.00 - 17.00